I když prezentujeme celý projekt jako nekomerční, tak jsou s uskutečněním jeho cíle spjaty náklady. Pokud by se našel sponzor, který by měl zájem jakkoli přispět, budeme rádi. Z příspěvků by byly hrazeny reklamní bannery na koše startujících balónů s odkazem na tyto www, dále reklamní tabule, které by se umísťovaly na předpokládaná místa startů několik dní předem a případně také na uhrazení nákladů na plyn participujícím balonářům. Tyto náklady jsou v řádu tisícikorun na jeden start.   

powered by contentmap